Znalecké posudky

Firma

Karel Průcha - piana
Sluhy 24, 250 63 p. Mratín

IČ: 12233668
DIČ: CZ501027044

Email: piana.prucha@volny.cz

Tel: 
603 410 440
8 - 22hod
prohlídky a odborné posouzení stavu a ceny klávesových nástrojů za účelem koupě nebo prodeje použitých nástrojů
prohlídky a odborné posouzení stavu klávesových nástrojů za účelem jejich opravy
znalecké posudky při prodeji nástroje
znalecké posudky při exportu nástroje
znalecké posudky vyřazovací
Znalecký posudek podávám jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 15. června 1990, č.j.189/89 pro obor hudební nástroje - klávesové hudební nástroje